Basehopp som utrolig nok ender bra!

0
552

Basehopp som utrolig nok ender bra!

Den Norske basehopperen Richard Henriksen hadde øvd på dette basehoppet lenge og var veldig godt forberedt. Allikevel går det nesten alvorlig galt når en av stengene på konstruksjonen knekker. Se dette halsbrekkende stuntet til Henriksen.